การปกครองของมาเลเซีย

การแบ่งเขตการปกครองในมาเลเซีย
ไฟล์:Malaysia states named.png
มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 รัฐ (states - negeri-negeri) และ 3 ดินแดนสหพันธ์* (federal territories - wilayah-wilayah persekutuan) เป็นดินแดนที่รัฐบาลกลางปกครอง เขตการปกครองต่าง ๆ และชื่อเมืองหลวง (ในวงเล็บ) รัฐที่มีสุลต่านเป็นประมุข จำนวน ๙ รัฐ ได้แก่ เปรัค ปาหัง เซลัง-งอร์ เปอร์ลิส     เคดาห์ เนกรีเซมบิลัน ยะโฮร์ กลันตัน และตรังกานู
ดินแดนที่ 1

มาเลเซียตะวันตก (คาบสมุทรมลายู)
กลันตัน (โกตาบารู)
เกดะห์ (ไทรบุรี) (อลอร์สตาร์)
ตรังกานู (กัวลาตรังกานู)
เนกรีเซมบีลัน (สเรมบัน)
ปะหัง (กวนตัน)
ปะลิส (กางาร์)
ปีนัง (จอร์จทาวน์)
เประ (อีโปห์)
มะละกา (มะละกา)
ยะโฮร์ (ยะโฮร์บาห์รู)
สลังงอร์ (ชาห์อาลัม)
ดินแดนที่ 2

มาเลเซียตะวันออก (เกาะบอร์เนียวตอนเหนือ)
ซาบาห์ (โกตากินะบะลู)
ซาราวัก (กูจิง)
ดินแดนที่ 3 หรือ ดินแดนสหพันธ์

มาเลเซียตะวันตก
กัวลาลัมเปอร์ (กัวลาลัมเปอร์)
ปุตราจายา (ปุตราจายา)
มาเลเซียตะวันออก
ลาบวน (วิกตอเรีย)